دانلود درایورهایِ کارت های شبکه برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ کارت های شبکهوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 13406 درایور برای کارت های شبکه,تعداد دیده شدن 4085770 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار کارت های شبکه

 • RealTek 870522 جستجو ها 2747 کالاها
 • INTEL 755964 جستجو ها 3013 کالاها
 • ASUS 445716 جستجو ها 1456 کالاها
 • D-Link 349588 جستجو ها 937 کالاها
 • NETGEAR 274453 جستجو ها 822 کالاها
 • Broadcom 181269 جستجو ها 702 کالاها
 • TP-Link 120160 جستجو ها 328 کالاها
 • Planex 77165 جستجو ها 253 کالاها
 • EDIMAX 76517 جستجو ها 197 کالاها
 • INTELLINET 75191 جستجو ها 258 کالاها
 • EUSSO 64673 جستجو ها 206 کالاها
 • Billion 54212 جستجو ها 179 کالاها
 • MSI (Microstar) 42035 جستجو ها 142 کالاها
 • Marvell 37256 جستجو ها 156 کالاها
 • Hama 30965 جستجو ها 100 کالاها
 • Transition Networks 30914 جستجو ها 123 کالاها
 • Tenda 28873 جستجو ها 59 کالاها
 • Zoom 25206 جستجو ها 73 کالاها
 • TurboComm 24469 جستجو ها 77 کالاها
 • AirLive 23242 جستجو ها 62 کالاها
 • ACER 21082 جستجو ها 68 کالاها
 • Hamlet 20465 جستجو ها 66 کالاها
 • GigaFast 19051 جستجو ها 64 کالاها
 • TrendNet 18703 جستجو ها 49 کالاها

تمام تولید کنندگان کارت های شبکه

مدل های پرطرفدار کارت های شبکه

فایل های پرطرفدار کارت های شبکه