دانلود درایورهایِ کارت های شبکه برای ویندوز

درایورهایی از تولیدکنندگان مختلفِ کارت های شبکهوجود دارد. برند مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید.

خلاصه اطلاعلات : 13406 درایور برای کارت های شبکه,تعداد دیده شدن 2836808 بار.

تولید کنندگان پرطرفدار کارت های شبکه

 • RealTek 648268 جستجو ها 2747 کالاها
 • INTEL 543984 جستجو ها 3013 کالاها
 • ASUS 317557 جستجو ها 1456 کالاها
 • D-Link 224072 جستجو ها 937 کالاها
 • NETGEAR 179557 جستجو ها 822 کالاها
 • Broadcom 126374 جستجو ها 702 کالاها
 • TP-Link 81144 جستجو ها 328 کالاها
 • Planex 50998 جستجو ها 253 کالاها
 • INTELLINET 50161 جستجو ها 258 کالاها
 • EDIMAX 47597 جستجو ها 197 کالاها
 • EUSSO 43799 جستجو ها 206 کالاها
 • Billion 34126 جستجو ها 179 کالاها
 • MSI (Microstar) 27296 جستجو ها 142 کالاها
 • Marvell 26607 جستجو ها 156 کالاها
 • Transition Networks 20695 جستجو ها 123 کالاها
 • Hama 19896 جستجو ها 100 کالاها
 • Tenda 18429 جستجو ها 59 کالاها
 • Zoom 17034 جستجو ها 73 کالاها
 • TurboComm 15247 جستجو ها 77 کالاها
 • AirLive 14551 جستجو ها 62 کالاها
 • ACER 14131 جستجو ها 68 کالاها
 • Hamlet 13404 جستجو ها 66 کالاها
 • GigaFast 12990 جستجو ها 64 کالاها
 • Epson 12843 جستجو ها 60 کالاها

تمام تولید کنندگان کارت های شبکه

مدل های پرطرفدار کارت های شبکه

فایل های پرطرفدار کارت های شبکه